Deel deze pagina:

BURST - We krijgen veel vragen inzake de te volgen COVID-19 veiligheidsmaatregelen die steeds opnieuw worden aangepast aan de evolutie van het virus. We begrijpen dit maar al te goed. We merken zelf ook dat er overal richtlijnen en interpretaties opduiken. Wie kan nog volgen?

Binnen Sport Vlaanderen werden door een klankbordgroep ook allerlei adviezen gebundeld in verscheidene leidraden. Het is belangrijk om mee te geven dat deze leidraden adviezen zijn en expliciet ook vermelden dat elke situatie apart kan en moet bekeken worden. 

We hadden ook gehoopt dat jullie nu tijdig konden voorbereiden richting het nieuwe sportseizoen dat ongetwijfeld nog wat uitdagingen met zich zal brengen, zoals nu reeds blijkt.

We vermoeden dat pas eind augustus de definitieve update rond de opstart van het sportseizoen en de sportclubs zal gebeuren. 

Versoepelt jullie stad/gemeente deze richtlijnen, gelieve onze richtlijnen te blijven volgen. Verstrengt de stad/gemeente deze richtlijnen, dienen jullie deze te volgen. De lokale overheid is immers steeds bevoegd om strengere maatregelen te nemen daar ze dit nodig achten.

Echter, clubbestuurders gaan dan ook best in gesprek met de lokale overheid indien deze laatste een heropstart van bepaalde judoactiviteiten zou uitstellen. Vanuit de Vlaamse Judofederatie zijn we er immers van overtuigd dat een rigoureuze en volledige uitvoering van de nationale, regionale en provinciale maatregelen in combinatie met de bijkomende maatregelen die we als federatie al nemen (https://oldwww.vjf.be/nl/stand-van-zaken-heropstart-judo-update-12-augustus) moet toelaten om op een zo veilig mogelijke manier de judoactiviteiten terug op te starten en gepast te reageren bij een eventuele positieve detectie. Indien nodig willen we als federatie hierin onze clubs bijstaan.

Uiteraard is de lokale overheid het ultieme beslissingsorgaan, maar een gesprek op basis van argumenten en verduidelijkingen tussen judoclubbestuurders en de lokale autoriteiten kan en zal helpen om een gemeenschappelijke visie op de heropstart van de lokale judo activiteiten te ontwikkelen.

Als sportfederatie houden wij de vinger aan de pols. Achter de schermen blijven we in gesprek met de verschillende instanties. Hopelijk zal dit resulteren in enige logica, hetgeen we hopelijk eind augustus gaan mogen opmerken.

Na deze hindernis hopen we uiteraard dat onze clubs weer hun geliefde sport volop kunnen beoefenen. We zijn ondertussen bezig met de organisatie van alternatieve events om de reguliere werking zoveel mogelijk te laten doorgaan.

FAQ

  • Initiatielessen zijn absoluut toegelaten. 
  • We zijn ervan overtuigd dat trainers die aan verschillende groepen lesgeven best een mondmasker dragen.
  • Indien uw stad/gemeente nu over richtlijnen van 30m² per judoka spreken, hopen we dat deze op z’n minst herleid worden naar 10m². We adviseren clubs zich hiernaar te richten.
  • Ook zijn algemene richtlijnen die steden en gemeenten krijgen ongeacht leeftijd in tegensteling tot onze richtlijnen. Zij houden enkel rekening met aantal m² per judoka. We zijn van mening dat iedereen logisch dient na te denken in functie van hun judoka’s en de trainingen hiernaar dienen te organiseren in lijn van de maatregelen, toch ook zeker op grond van de logica en bepaalde accenten kan leggen.
  • Op onze website (en in de nieuwsbrief) vind je een video over het ontsmetten van de tatami. Volgens ‘Gezond Sporten Vlaanderen’ is reinigen met water en zeep voldoende indien daarbovenop de klassieke maatregelen strikt worden gehanteerd (ontsmetten met alcohol van materiaal dat gedeeld wordt, wassen handen en voeten met zeep of met alcohol indien geen water en zeep voorhanden, … ).

OPGELET!

Regionale en provinciale technische trainingen gaan NIET door en SDS gaat WEL door op 19 & 20 september a.s.

 

 

Sponsors

Sponsors