Deel deze pagina:

Aanvraagformulier Inrichting Ontmoeting / Tornooi 2020 PC Limburg

De formulieren tot aanvraag van een tornooi of ontmoeting op de VJF Kalender 2020 zijn vanaf heden beschikbaar.

Vul uw aanvraag in via de onderstaande link naar het aanvraagformulier van uw respectievelijk provincie.

Definitieve deadline voor het indienen van uw aanvraag is maandag 18 februari 2019.

  • Cluborganisaties kunnen niet samenvallen met beschermde organisaties VJF 2020
  • Per tornooi of ontmoeting dient één aanvraagformulier ingevuld te worden
  • Tevens zal er een kwalitatieve bevraging ingevuld dienen te worden indien het niet om een nieuwe tornooi/ontmoeting betreft. Deze bevraging helpt ons onze diensten af te stemmen op de noden van de clubs.
  • De inrichting van een tornooi of ontmoeting, al dan niet toegankelijk voor judoka’s die geen lid zijn van de inrichtende club, moet steeds aangevraagd worden aan de Vlaamse Judofederatie VZW op de daartoe bestemde aanvraagformulieren. 
  • Een tornooi of ontmoeting kan ENKEL aangevraagd worden door een VJF erkende club die op datum van aanvraag geheel in orde is met het vigerende huishoudelijk reglement VJF. De club duidt binnen zijn organisatie een verantwoordelijke aan. Deze verantwoordelijke dient lid te zijn van de Vlaamse Judofederatie op datum van aanvraag en op datum van aangevraagde organisatie.
  • De data van de aangevraagde tornooien en ontmoetingen worden vastgelegd op de kalender door de kalendercommissie van de VJF.
  • Een tornooi en ontmoeting kan enkel plaatsvinden na goedkeuring door de kalendercommissie van de Vlaamse Judofederatie VZW.
  • Een tornooi en ontmoeting kan enkel plaatsvinden indien de club op datum van het goedgekeurde tornooi of ontmoeting volledig in orde is met het vigerende huishoudelijk reglement VJF.
  • De lijst met de goedgekeurde tornooien zal verschijnen via de officiële inlichtingskanalen van de VJF (oldwww.vjf.be/kalender).

Meer info: zie sportcode Hfstk 10