Deel deze pagina:

Beste judoka en judoliefhebber,

Beste ouders,

De strijd tegen het COVID-virus is nog niet gestreden. Ieder van ons draagt daar zijn of haar eigen verantwoordelijkheid in ten opzichte van de maatschappij.

Als sportfederatie en zeker als een contactsportfederatie hebben wij ook een collectieve verantwoordelijkheid en moeten wij zowel onszelf, de judowereld, als de maatschappij helpen mee beschermen tegen dit hardnekkige virus.

De maatregelen opgelegd door de nationale, regionale en lokale autoriteiten nauwkeurig volgen en respecteren is alvast één zaak. Daarnaast heeft Sport Vlaanderen ook regels opgelegd inzake sportbeoefening. Ook deze dienen te allen tijde gerespecteerd te worden. Een vertaling van deze regels naar de specifieke groep van vechtsporten vindt u hier.

Echter, met de verontrustende trend in de cijfers van het aantal besmettingen is het noodzakelijk snel en proactief te reageren en moeten wij als toonaangevende vechtsportfederatie er alles aan doen om zowel onze judoka’s als de wereld rond hen te beschermen.

Daarvoor vragen en rekenen wij op uw hulp en medewerking om volgende bijkomende regels te respecteren :

 • Elke judoka traint in 1 judoclub (hetzij de eigen club, hetzij een club waar de judoka regelmatig traint) en NIET in verschillende judoclubs.  
  • Hiermee respecteren wij de bubbel van maximaal 50 personen waarbij sportcontacten <1,5m mogelijk zijn.
  • Trainen in verschillende clubs zou betekenen dat er een kruisbesmetting kan zijn tussen sportbubbels en dat is een risico dat we niet kunnen, mogen en willen nemen.
 • Elke training wordt er goed bijgehouden wie aanwezig was op de training teneinde een eventuele contactopsporing te vergemakkelijken.
 • Deelnemen aan judotrainingen in een bubbel kan gecombineerd worden met andere collectieve sportactiviteiten maar enkel als die andere activiteiten de regel van meer dan 1,5m afstand tussen sporters respecteren.
 • Trainingen binnen de topsportwerking van de VJF (regionale randoritrainingen, trainingen Wilrijk, …) :
  • Enkel op uitnodiging van technisch directeur topsport;
  • Worden beschouwd als een sportbubbel van < 1,5m;
  • Directeur topsport, trainers en medische staf zorgen voor verhoogde aandacht voor preventie (mondmaskers, desinfectie, …);
  • Elke deelnemer dient een verklaring op eer te ondertekenen waarin de judoka verklaart zich aan de regel van 1 sportbubbel < 1,5m te houden;
  • Kan dus NIET: trainingen topsport combineren met reguliere, klassieke judotrainingen in clubverband;
  • Kan dus WEL: trainingen topsport combineren met trainingen in clubverband met respect van de 1,5m regel (dus elastiektraining, conditietraining, core stability training, training met zelfde partner(s) als in de topsportbubbel, …).

Net zoals u hopen wij dat we snel terug naar een ‘normale’ manier van judobeleving kunnen gaan, maar daarvoor net is het respecteren van deze regels juist zo belangrijk!

Deze regels zijn de minimale regels die we in de schoot van de VJF willen respecteren, opgesteld op datum van 26 juli 2020. Het spreekt voor zich dat wanneer overheden, nationaal, regionaal of lokaal, nog bijkomende regels opleggen, deze eveneens van toepassing zijn.  Het staat bovendien elke judoclub vrij om zelf ook nog supplementaire regels in te voeren indien de specifieke situatie dit wenselijk zou maken.

Bedankt voor uw begrip en uw medewerking,

 

Bart Demuynck,

Voorzitter VJF

 

Sponsors

Sponsors