Deel deze pagina:

Het wedstrijdgebeuren, een wirwar van gebeurtenissen en snelle beslissingen van de officials. Dit gaat al eens gepaard met onenigheden.

In het heetst van de strijd kan het dan al eens gebeuren dat men zijn ongenoegen uitdrukt of 'sterke' feedback geeft aan de officials. Zolang dit binnen de perken van het welvoeglijke blijft, is er geen probleem. Als het echter de spuigaten uitloopt kunnen we dit niet tolereren.

In het verleden werd er dan gezegd: “Leg een klacht neer” of “Meld dit aan de VJF”.

Iedereen vroeg zich echter af hoe dit in zijn werk ging. Daarom heeft de SRC een incidentenormulier ontwikkeld. Het is de bedoeling dat je dit gebruikt om ernstige feiten te melden.

Dit formulier dien je dan te richten naar de Rik Joye, de secretaris-generaal van de VJF, via rik.joye@vjf.be. Zet daarbij Operationeel Manager Sophie Block  sophie.block@vjf.be in kopie.

De secretaris–generaal van de VJF zal dan aan de hand van de feiten beslissen wat hiermee gebeurt. Al naargelang de ernst zal dit dan door de RVB, de Tuchtcommissie of SRC worden behandeld.

Let wel, laat ons dit incidentenformulier met gezond verstand gebruiken en enkel voor ernstige feiten.

Marcel Celis,
I.O. SRC

 

Sponsors

Sponsors