Deel deze pagina:
 • De bestuursorgaan is samengesteld uit volgende leden
 • De modaliteiten rond de benoeming, samenstelling, duur, afzetting en bevoegdheden van het bestuursorgaan alsook over de mogelijkheden om specifieke bevoegdheden toe te kennen aan personen binnen of buiten het bestuursorgaan worden geregeld door de statuten en het huishoudelijk reglement.
 • Om de continuïteit van de werking te waarborgen wordt een gefaseerd rooster van aftreden van de bestuurders toegepast.
 • Het bestuursorgaan vergadert op regelmatige tijdstippen volgens een vooraf bepaalde
  vergaderkalender 2018
  vergaderkalender 2020
  (onder voorbehoud van wijzigingen) 
 • Het bestuursorgaan waarborgt een passende bekendmaking en openbaring van haar beslissingen via de publieke verslaggeving.
 • Het BO kan rechtstreeks gecontacteerd worden via het mailadres bestuur@judovlaanderen.be. Evenwel wijzen wij u erop dat de VJF medewerkers steeds de 1ste aangewezen aanspreekpunten voor leden zijn en dat dit mailadres is voorbehouden voor uitzonderlijke meldingen en/of officiële klachten.

 

 

 

Sponsors

Sponsors