Deel deze pagina:

Hieronder vindt u het beleid voor de huidige beleidsperiode terug voor de basiswerking en de beleidsfocussen 2017-2020 met daaraan gekoppeld het jaaractieplan 2018.

 

Voor de opstart van de voorbereidingswerken voor de nieuwe beleidsperiode 2017-2020 gaf de raad van bestuur dd. 8/12/2015 het startschot en lanceerde een oproep ter samenstelling van het planningsteam basiswerking en beleidsfocussen. De raad van bestuur dd. 12/01/2016 mandateerde het planningsteam om de opmaak van het beleidsplan basiswerking en beleidsfocussen 2017 – 2020 voor te bereiden. De provinciale comités, commissies en clubs werden door middel van een bevraging betrokken bij de verdere opmaak van het nieuwe beleid. Het beleidsplan basiswerking en beleidsfocussen en de voorbereidende documenten zoals toegelicht op de AV 2017 kan u HIER raadplegen.

Sponsors

Sponsors