Deel deze pagina:

Nieuwe leden (die nog geen judo beoefend hebben) kunnen genieten van een initiatieverzekering voor de duurtijd van 4 lessen.

Doorgave van de initiatielessen dient te gebeuren via het digitale ledenbestand.

Het nieuwe ingeschreven lid zal dezelfde waarborgen als dekking hebben als de uitgebreide verzekeringspolis van de vergunninghouders van de VJF.

Om gebruik te kunnen maken van de gratis lessen dient men in acht te nemen dat de VJF bij aansluiting het systeem hanteert dat de begindatum van elke vergunning aanvangt op de eerste dag van een kalendermaand.

Concreet houdt dit in dat de judoka :

  1. ervoor kan opteren om de gratis initiatie te volgen en te wachten tot de eerste dag van de volgende maand voor effectieve aansluiting;
  2. onmiddellijk kan aansluiten doch hierbij rekening dient te houden met het feit dat de vergunning aanvangt op de eerste dag van de lopende kalendermaand.

De clubs worden verzocht deze info mee te geven aan de initiatieleden.

  • Reglement initiatiecampagne

    Vanaf 01/01/2012 heb je de mogelijkheid om na een periode van inactiviteit opnieuw een inloopperiode van 4 gratis lessen te doorlopen.

    Deze inloopperiode kent de benaming “Ingave nieuwe herstart initiatie leden” en wordt enkel toegekend mits  aan de voorwaarde wordt voldaan dat er tussen de laatste activiteitsdag en de 1e dag van de herstartperiode minimaal 2 jaar zit.

  • Reglement promotiecampagne

 

 

Sponsors

Sponsors