Deel deze pagina:

Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit. Als trainers en sportbegeleiders moeten we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich immers ook op seksueel vlak en als volwassenen worden wij geacht ervoor te zorgen dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. We zijn dat eerst en vooral aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. Verder zijn we dat verplicht aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen.

Maar we zijn als sportclubs ook aan onze eigen status verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

 

 • Stel een Aanspreekpersoon integriteit (API) aan binnen jouw judoclub

De VJF draagt het EVS beleid en ethiek hoog in het vaandel. Ter ondersteuning van het EVS-beleid en de ethische waarden van een judoclub pleiten wij ervoor om binnen uw club een vertrouwenspersoon, ' club-API' aan te stellen, waarbij atleten, officials, trainers, lesgevers, bestuurders…terecht kunnen met vragen en opmerkingen.

Deze persoon zorgt samen met het bestuur voor de bekendheid van de aanwezigheid van een Aanspreekpunt Integriteit en voor de bewustmaking van eventueel opgestelde gedragsregels en vormingen binnen hun werking.

Deze rol kan door een trainer, bestuurslid, vrijwilliger, ouder...op zich worden genomen.
Belangrijk is dat de API de taak toegeschreven wordt vanuit het bestuur en heel goed kan luisteren naar de zaak om deze zelfstandig op te lossen of in overleg met het bestuur of deskundige hulp.

Aanpak:

 1. Maak het aanspreekpunt (API) binnen jouw judoclub aan je leden bekend ( via de website / brochure/ ouderavond..) en zorg dat ze op een laagdrempelige manier kunnen handelen. Voorbeeld ICES
 2. Er kan ook geopteerd worden om twee aanspreekpunten aan te stellen (M/V)
 3. Laat de API van je club officieel registreren in je clubfiche, Zo verloopt de noodzakelijke communicatie bij meldingen en vragen gemakkelijker. Neem contact op met Tim.Rogge@vjf.be en geef de juiste vergunningsnummer en naam door van de persoon die deze taak op zich zal nemen. Deze wordt dan officieel geregistreerd in uw clubfiche.
 4. Informatie: Rol van een Aanspreekpunt Integriteit (API) op clubniveau 
 5. Informatie: Blauwdruk handelingsprotocol voor een club-API. 
 6. Werkblad handelinsgsprotocol: wordversie werkblad handelingsprotocol 

Advies:

 • Volg de vorming 'Sport met grenzen' in jouw buurt:
 • Ga zeker een kijkje nemen op de website van ICES
 • De API van de federatie is ook een contactpunt voor alle judoclubs voor zij die een gesprek wensen of advies nodig hebben.

 

 • Sport met grenzen 

Sinds 2013 heeft de sportsector intensief samengewerkt met experts van Sensoa en Child Focus om de sportsector meer begeleidingstips te kunnen aanbieden omtrent lichamelijke en seksuele integriteit. Op de website "sport met grenzen" kan je veel tips vinden om zelf aan de slag te gaan.

 

Het resultaat zijn drie instrumenten:

 1. Het Vlaggensysteem is een handig instrument voor sportclubbestuurders, sportbegeleiders en sporters om bewust om te leren gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Aan de hand van zes criteria leer je lichamelijk of seksueel grensoverschrijdend gedrag correct inschatten. Zo kan je een situatie beoordelen met een groene, gele, rode of zwarte vlag. Die kleur geeft ook aan hoe je gepast kan reageren. Een laagdrempelige manier om het thema te bespreken, of zelf beter te leren kennen.  Bestel een pakketJe kan als club ook een vorming volgen rond dit thema.

 

 1. Sport met grenzen Beleidsinitiatieven is een brochure die sportorganisaties op weg helpt om binnen hun organisatie op een laagdrempelige manier aan de slag te gaan met lichamelijk en seksueel grensoverschrijdend gedrag. De brochure is gebaseerd op het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport, een product van Sensoa en Child Focus in samenwerking met de sportsector.

 

 1. Het Raamwerk Lichamelijke en Seksuele Integriteit en Beleid in de Sport is een werkdocument dat sportorganisaties kan helpen bij het uitwerken of aanvullen van een beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit. Een dergelijk beleid speelt op drie niveaus: een kwaliteitsbeleid, een preventiebeleid, een reactiebeleid. Het raamwerk bevat een modelvisie, allerlei instrumenten en achtergrondinformatie.

 

 

 •  Gedragscodes binnen de judosport

De VJF wil o.a. door gedragscodes voor ouders, judoka’s en trainers de clubs sensibiliseren op ethisch vlak. Daarnaast kunt u hier belangrijke documenten en informatie vinden om het Ethisch Verantwoord Sportenbeleid uit te dragen. De VJF heeft alvast werk gemaakt van het uitwerken van ludieke posters met gedragscodes voor ouders, trainers en judoka's. De VJF stelt een ethisch verantwoord sportenbeleid hoog in het vaandel we hopen hierbij dan ook op uw medewerking als club en judoka.

Posters EVS  = Een handige tool voor clubs met gedragscodes voor ouders, judoka's , coach en trainers

Boekje EVS = Met een kindvriendelijke, uitgebreidere en eenvoudige uitleg over alle items op de posters

Gedragscodes  = Start bij het ontwikkelen van de eigen gedragscode binnen je club

Als federatie hebben we de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen in het kader van grensoverschrijdend gedrag.  Voor veel initiatieven werken we ook samen met externe experten zoals Internationaal centrum Ethiek in de Sport vzw  (ICES). Ongetwijfeld zullen nog een aantal acties volgen in de (nabije) toekomst. 

 

 

 • Internationaal centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES)

Het Internationaal Centrum Ethiek in de Sport vzw (ICES) informeert, stimuleert en ondersteunt de Vlaamse sportsector en de clubs om actief te investeren in ethische waarden en normen die belangrijk zijn bij een kwaliteitsvolle sportbeoefening.

 

 

 • Time out tegen pesten

De Vlaamse Judofederatie gaat voor een TOP-sportomgeving en zegt TIME OUT tegen pesten


 

Sponsors

Sponsors