Deel deze pagina:
 1. Aanvraag voor shodan shiken VJF tot en met 5de dan:

 • Digitaal formulier (alle gegevens van de kandidaat worden automatisch ingevuld bij ingave juiste vergunningsnummer)
 • Uiterlijke inschrijvingsdata examens : 
  • Examens 1ste 2de en 3de dan: uiterlijk 1 maand voor de datum van het examen.
  • Examens 4de en 5de dan:  uiterlijk 3 maanden voor de datum van het examen.

Enkel een officieel aangestelde hoofdtrainer van een club kan een digitale inschrijving doen voor een dangraadverhoging van zijn leden.

De hoofdtrainer geeft hiermee de toestemming om de kandidaat voor te dragen voor een dangraadverhoging.

Inschrijvingslinken op volgorde van datum:

De nodige originele stukken dienen nog steeds nagestuurd te worden na de invulling van de digitale link.

 • Originele technische kaart om via technische weg te gaan

OF

 • Originele shiaikaart om via wedstrijdweg te gaan
 • (Digitale) pasfoto : enkel voor het examen van 1ste dan

De betaling dient tevens gelijktijdig met de aanvraag verricht te worden door het clubsecretariaat met de vermelding van de “naam + voornaam + SDS datum” De uiterlijke betalingsdatum = 3 werkdagen na de uiterlijke inschrijvingsdatum.

 • Examens 1ste , 2de en 3de dan: € 50. Herexamens 1ste 2de en 3de dan € 30.
 • Examens 4de en 5de dan:  € 100. Herexamens 4de en 5de dan € 60.

De aanvraag voor shodan shiken is pas volledig van zodra de originele stukken binnen zijn op het VJF-secretariaat (Warandestraat 1A, 9240 Zele):

Indien de begeleider op het examen verschillend is van de hoofdtrainer dient de naam van deze VTS-gediplomeerde trainer opgegeven te worden in het formulier onder het vakje "coachnaam".

Zowel de hoofdtrainer als het ingeschreven judolid worden op de hoogte gebracht per e-mail van de vorderingen van het examendossier.

De “papieren” aanvraag vervalt vanaf 1 januari 2018. 

 1. Verloop aanvraag dossier:

Bij de digitale aanvraag ontvangt de hoofdtrainer van de club samen met de ingeschreven judoka een bevestiging van de inschrijving/aanvraag.

In deze bevestiging wordt gevraagd :

 • om de nodige originele stukken over te maken (shiaikaart OF technische kaart EN (digitale) pasfoto voor de eerste dan aanvragen).Ten laatste 3 werkdagen na de uiterlijke inschrijvingsdatum. 
 • om de betaling te doen met vermelding van "naam + voornaam ingeschreven judoka + SDS datum (af te spreken met de club) Ten laatste 3 werkdagen na de uiterlijke inschrijvingsdatum. 

PAS WANNEER DE AANVRAAG EN DE ORIGINELE STUKKEN BINNEN ZIJN OP HET SECRETARIAAT zal de aanvraag voorgelegd worden ter controle aan de technisch directeur VJF.

PAS NA DE GOEDKEURING EN NADAT DE BETALING IN WERD ORDE GEBRACHT zal de judoka per e-mail uitgenodigd worden om deel te nemen aan het ingeschreven examen.

 1. Wat bij een herinschrijving (na eerdere verontschuldiging) van een examen of bij herexamen?

Zowel bij een verontschuldiging van een examen of bij een herexamen dient de hoofdtrainer opnieuw een digitale registratie/aanvraag uit te voeren voor een volgend examen naar keuze. 

Alle nodige stukken blijven bewaard op het secretariaat van de VJF en blijven geldig voor een volgende aanvraag. 

Bij een verontschuldiging wordt de betaling mee overgenomen naar een volgend examen. Bij een herexamen dient het verschuldigde bedrag opnieuw in orde gebracht te worden. Ten laatste 3 werkdagen na de uiterlijke inschrijvingsdatum. 

 

Sponsors

Sponsors